03/05/2008 DOURDAN 318 KM - TRAININGS RACE - TRAININGS VLUCHT

 

Set free on 08:20 AM
Degree of difficulty for the race (flight):
difficult
Weather conditions:
very good, south-east wind, wind-force 2-3
We putted
68 pigeons to take part on the race

 

ARRIVALS:

12:31, 12:35, 12:36, 12:36, 12:36, 12:37, 12:37, 12:37, 12:38, 12:38,
12:
38, 12:40, 12:40, 12:41, 12:41, 12:41, 12:42, 12:42, 12:42, 12:43,

12:43, 12:43, 12:45, 12:45, 12:45, 12:45, 12:45, 12:47, 12:47, 12:47,

12:49, 12:49, 12:49, 12:52, 12:52, 12:52, 12:53, 12:53, 12:56, 12:56,

12:57, 12:57, 12:57, 12:58, 12:59, 12:59, 13:03, 13:05, 13:06, 13:09,

13:09, ….

 

Last prize for our distance: ~13:00. That means ~45 prizes from 68 pigeons.

 

Gelost om 08:20 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: moeilijk
Weersomstandigheden: zeer goed, ZO wind, windkracht 2-3
We korfden 68 duiven in voor deze vlucht

 

AANKOMSTEN:

12:31, 12:35, 12:36, 12:36, 12:36, 12:37, 12:37, 12:37, 12:38, 12:38,
12:
38, 12:40, 12:40, 12:41, 12:41, 12:41, 12:42, 12:42, 12:42, 12:43,

12:43, 12:43, 12:45, 12:45, 12:45, 12:45, 12:45, 12:47, 12:47, 12:47,

12:49, 12:49, 12:49, 12:52, 12:52, 12:52, 12:53, 12:53, 12:56, 12:56,

12:57, 12:57, 12:57, 12:58, 12:59, 12:59, 13:03, 13:05, 13:06, 13:09,

13:09, ….

 

Laatste prijs voor onze afstand: ~13:00. Dit betekent ~45 prijzen van 68 ingekorfde duiven.

 

18/05/2008 VIERZON 433 KM – INTERPROVINCIAL RACE - INTERPROVINCIALE VLUCHT

 

Set free on 10:05 AM
Degree of difficulty for the race (flight): very difficult
Weather conditions: north-east wind, wind-force 3
We putted 42 old pigeons to take part on the race

 

ARRIVALS:

16:16, 16:32, 16:35, 16:37, 16:37, 16:38, 16:39, 16:40, 16:42, 16:45,
16:46, 16:48, 16:49, 16:49, 16:49, 16:52, 16:53, 16:56, 17:05, 17:07,

17:08, 17:10, 17:10, 17:10, 17:17, 17:18, 17:31, 17:32, 17:34, 17:35,

17:36, ….

 

CLUB GHENT AGAINST 96 OLD PIGEONS:

- 2° - 3° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° - 9° - 10° - 11° - 13° - 15° - 16° - 17° - 19° - 20° - 23° - 27° - 28° - 30° - 31° - 32°  (23 prizes)

 

O.V.V.  AGAINST 440 OLD PIGEONS:

2° - 29° - 39° - 47° - 51° - 54° - 57° - 65° - 78° - 90° - 91° - 97° - 99° - 102° - 104° - 112° - 113° - 131°  (18 prizes)

 

PROVINCIAL  AGAINST 4866 OLD PIGEONS:

5° - 145° - 189° - 247° - 261° - 284° - 312° - 343° - 434° - 555° - 570° - 670° - 717° - 748° - 750° - 864° - 881° - 1056°  (18 prizes)

 

INTERPROVINCIAL  AGAINST 11399 OLD PIGEONS:

7° - 255° - 340° - 470° - 488° - 530° - 575° - 632° - 785° - 1041° - 1077° - 1283° - 1356° - 1411° - 1414° - 1677° - 1712° - 2064°  (18 prizes)

 

Gelost om 10:05 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: zeer moeilijk
Weersomstandigheden: NO wind, windkracht 3
We korfden 42 oude duiven in voor deze vlucht
 

AANKOMSTEN:

16:16, 16:32, 16:35, 16:37, 16:37, 16:38, 16:39, 16:40, 16:42, 16:45,
16:46, 16:48, 16:49, 16:49, 16:49, 16:52, 16:53, 16:56, 17:05, 17:07,

17:08, 17:10, 17:10, 17:10, 17:17, 17:18, 17:31, 17:32, 17:34, 17:35,

17:36, ….

 

CLUB GENT TEGEN 96 OUDE DUIVEN:

- 2° - 3° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° - 9° - 10° - 11° - 13° - 15° - 16° - 17° - 19° - 20° - 23° - 27° - 28° - 30° - 31° - 32°  (23 prijzen)

 

O.V.V.  TEGEN 440 OUDE DUIVEN:

2° - 29° - 39° - 47° - 51° - 54° - 57° - 65° - 78° - 90° - 91° - 97° - 99° - 102° - 104° - 112° - 113° - 131°  (18 prijzen)

 

PROVINCIAAL  TEGEN 4866 OUDE DUIVEN:

5° - 145° - 189° - 247° - 261° - 284° - 312° - 343° - 434° - 555° - 570° - 670° - 717° - 748° - 750° - 864° - 881° - 1056°  (18 prijzen)

 

INTERPROVINCIAAL  TEGEN 11399 OUDE DUIVEN:

7° - 255° - 340° - 470° - 488° - 530° - 575° - 632° - 785° - 1041° - 1077° - 1283° - 1356° - 1411° - 1414° - 1677° - 1712° - 2064°  (18 prijzen)

 

02/06/2008 BRIVE 666 KM – NATIONAL RACE - NATIONALE VLUCHT

 

Set free on 08:00 AM
Degree of difficulty for the race (flight): very difficult
Weather conditions: bad, north-east wind, wind-force 2
We putted 40 pigeons to take part on the race

 

ARRIVALS:

17:16 – 17:39 – 17:41 (2nd assigned) – 17:45 – 17:57 – 18:00 – 18:00 (3th assigned) – 18:12 – 18:12 (1th assigned) - 18:12  - 18:14 -18:14 - 18:15 - 18:16 - 18:23 - 18:27 - ...

 

CLUB LOKEREN AGAINST 346 OLD PIGEONS:

- 9° - 10° - 13° - 22° - 25° - 26° - 37° - 38° - 39° - 42° - 43° - 45° - 47° - 55° - 61° - 71° - 78° - 83° - 94° - 98° - 108° - 111° - 113° (24 prizes)

 

PROVINCIAL AGAINST 2586 OLD PIGEONS:

13° - 90° - 100° - 128° - 215° - 239° - 240° - 343° - 347° - 350° - 362° - 363° - 370° - 382° - 448° - 486° - 594° - 638° (18 prizes)

 

NATIONAL ZONE A AGAINST 4381 OLD PIGEONS:

9° – 78° – 90° – 119° – 225° - 254° - 255° - 404° - 409° - 414° - 438° - 441° - 446° - 464° - 565° - 626° - 775° - 855° - 929° - 1058° (20 prizes)

 

NATIONAL B.V. AGAINST 14521 OLD PIGEONS:

71° – 417° – 455° – 568° – 962° – 1064° – 1067° – 1528° – 1536° – 1543° – 1607° – 1617° – 1633° – 1687° – 2004° – 2186° – 2655° – 2858° – 3037° – 3431° – 3554° (21 prizes)

 

Gelost om 08:00 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: zeer moeilijk
Weersomstandigheden: slecht, NO wind, windkracht 2
We korfden 40 oude duiven in voor deze vlucht

 

AANKOMSTEN:

17:16 – 17:39 – 17:41 (2de afgegevene) – 17:45 – 17:57 – 18:00 – 18:00 (3de afgegevene) – 18:12 – 18:12 (1ste afgegevene) - 18:12  - 18:14 - 18:14 - 18:15 - 18:16 - 18:23 - 18:27 - ...

 

CLUB LOKEREN TEGEN 346 OUDE DUIVEN:

1° - 9° - 10° - 13° - 22° - 25° - 26° - 37° - 38° - 39° - 42° - 43° - 45° - 47° - 55° - 61° - 71° - 78° - 83° - 94° - 98° - 108° - 111° - 113° (24 prijzen)

 

PROVINCIAAL TEGEN 2586 OUDE DUIVEN:

13° - 90° - 100° - 128° - 215° - 239° - 240° - 343° - 347° - 350° - 362° - 363° - 370° - 382° - 448° - 486° - 594° - 638° (18 prijzen)

 

NATIONAAL ZONE A TEGEN 4381 OUDE DUIVEN:

9° – 78° – 90° – 119° – 225° - 254° - 255° - 404° - 409° - 414° - 438° - 441° - 446° - 464° - 565° - 626° - 775° - 855° - 929° - 1058° (20 prijzen)

 

NATIONAAL B.V. TEGEN 14521 OUDE DUIVEN:

71° – 417° – 455° – 568° – 962° – 1064° – 1067° – 1528° – 1536° – 1543° – 1607° – 1617° – 1633° – 1687° – 2004° – 2186° – 2655° – 2858° – 3037° – 3431° – 3554° (21 prijzen)

 

09/06/2008 MONTΙLIMAR 717 KM – NATIONAL RACE - NATIONALE VLUCHT

 

Set free on 07:20 AM
Degree of difficulty for the race (flight): extremely difficult
Weather conditions: extremely hard, north-east wind, wind-force 2

We putted 21 pigeons to take part on the race

 

ARRIVALS:

First day: 22:27 (1th assigned) – THE ONLY PIGEON AT THE CLUB WHO REACHED HIS HOME ON THE FIRST DAY

Second day: 08:17 (2nd assigned) – 08:53 – 09:46 (3rd assigned) – 09:46 – 09:51 – 10:04  – 10:19 – 10:39 - 10:47  - 11:03 -  11:11 - 11:24

 

CLUB LOKEREN AGAINST 159 OLD PIGEONS:

- 15° - 25° - 33° - 34° - 36° - 38° - 40° - 45° - 47° - 50° - 53° (12 prizes)

 

PROVINCIAL AGAINST 887 OLD PIGEONS:

- 51° - 84° - 142° - 143° - 152° - 166° - 184° - 209° (9 prizes)

 

NATIONAL ZONE A AGAINST 1507 OLD PIGEONS:

8° – 76° – 125° – 229° – 230° - 243° - 270° - 298° - 347° - 372° (10 prizes)

 

NATIONAL B.V. AGAINST 2742 OLD PIGEONS:

7° – 152° – 233° – 404° – 405° - 423° - 477° - 534° - 609° - 658° (10 prizes)

 

NATIONAL F.C.W. AGAINST 8633 OLD PIGEONS:

47°- 361°- 545°- 967°- 969°- 1024°- 1163°- 1316°- 1567°- 1672°- 1884°- 2004° (12 prizes).

 

National closing on second day 13:00 PM for 700 km

  

Gelost om 07:20 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: extreem moeilijk
Weersomstandigheden: extreem hard, NO wind, windkracht 2
We korfden 21 oude duiven in voor deze vlucht

 

AANKOMSTEN:

Eerste dag: 22:27 (1ste ingetekende) - – IN FONDCLUB LOKEREN, DE ENIGE DUIF DIE OP DE EERSTE VLUCHTDAG ZIJN HOK WIST TE BEREIKEN

Tweede dag: 08:17 (2de ingetekende) – 08:53 – 09:46 (3de ingetekende) – 09:46 – 09:51 – 10:04  – 10:19 – 10:39 - 10:47  - 11:03 -  11:11 - 11:24

 

CLUB LOKEREN TEGEN 159 OUDE DUIVEN:

- 15° - 25° - 33° - 34° - 36° - 38° - 40° - 45° - 47° - 50° - 53° (12 prijzen)

 

PROVINCIAAL TEGEN 887 OUDE DUIVEN:

- 51° - 84° - 142° - 143° - 152° - 166° - 184° - 209° (9 prijzen)

 

NATIONAAL ZONE A TEGEN 1507 OUDE DUIVEN:

8° – 76° – 125° – 229° – 230° - 243° - 270° - 298° - 347° - 372° (10 prijzen)

 

NATIONAAL B.V. TEGEN 2742 OUDE DUIVEN:

7° – 152° – 233° – 404° – 405° - 423° - 477° - 534° - 609° - 658° (10 prijzen)

 

NATIONAAL F.C.W. TEGEN 8633 OUDE DUIVEN:

47°- 361°- 545°- 967°- 969°- 1024°- 1163°- 1316°- 1567°- 1672°- 1884°- 2004° (12 prijzen).

 

Nationale sluiting op tweede dag om 13:00 PM voor 700 km

 

20/06/2008 PAU 901 KM – INTERNATIONAL RACE - INTERNATIONALE VLUCHT

 

Set free on 08:00 AM
Degree of difficulty for the race: difficult
Weather conditions: hard, south wind, wind-force 1

We putted 7 pigeons to take part on the race

 

ARRIVALS:

First day: 22:03 (1th assigned) – THE ONLY PIGEON AT THE CLUB WHO REACHED HIS HOME ON THE FIRST DAY

Second day: 08:49 (2nd assigned) – 09:06 – 10:17 – 10:40 (3rd assigned)  – 12:28

 

CLUB GHENT AGAINST 162 OLD PIGEONS:

1° - 9° - 11° - 25° - 36° (5 prizes)

 

PROVINCIAL AGAINST 423 OLD PIGEONS:

- 18° - 25° - 76° - 105° (5 prizes)

 

NATIONAL AGAINST 1828 OLD PIGEONS:

 9° - 72° - 107° - 365° (4 prizes)

 

INTERNATIONAL AGAINST 6888 OLD PIGEONS:

43°- 427°- 570°- 1503 (4 prizes).

 

Gelost om 08:00 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: moeilijk
Weersomstandigheden: hard, Z wind, windkracht 1
We korfden 7 oude duiven in voor deze vlucht

 

AANKOMSTEN:

Eerste dag: 22:03 (1ste ingetekende) - IN FONDCLUB GENT, DE ENIGE DUIF DIE OP DE EERSTE VLUCHTDAG ZIJN HOK WIST TE BEREIKEN

Tweede dag: 08:49 (2de ingetekende) – 09:06 – 10:17 – 10:40 (3de ingetekende)  – 12:28

 

CLUB GENT TEGEN 162 OUDE DUIVEN:

- 9° - 11° - 25° - 36° (5 prijzen)

 

PROVINCIAAL TEGEN 423 OUDE DUIVEN:

- 18° - 25° - 76° - 105° (5  prijzen)

 

NATIONAAL TEGEN 1828 OUDE DUIVEN:

 9° - 72° - 107° - 365° (4 prijzen)

 

INTERNATIONAAL TEGEN 6888 OUDE DUIVEN:

43°- 427°- 570°- 1503 (4 prijzen).

 

28/06/2008 ORANGE 763 KM – NATIONAL RACE - NATIONALE VLUCHT

 

Set free on 07:00 AM
Degree of difficulty for the race (flight): extremely difficult
Weather conditions: extremely hard, north-west wind, wind-force 3

We putted 9 pigeons to take part on the race

 

ARRIVALS:

18:56 - 19:10 - 19:26 - 19:54 - 20:04 - 20:26 - 20:30

 

CLUB LOKEREN AGAINST 75 OLD PIGEONS:

3° - 7° - 8° - 16° - 20° - 24° - 25° (7 prizes)

 

PROVINCIAL AGAINST 533 OLD PIGEONS:

17° - 37° - 63° - 108° - 124° (5  prizes)

 

NATIONAL ZONE-A  AGAINST 803 OLD PIGEONS:

17° - 39° - 71° - 131° - 158° - 197° (6 prizes)

 

NATIONAL B.V.  AGAINST 1187 OLD PIGEONS:

32° - 68° - 128° - 225° - 262° (5 prizes)

 

 

NATIONAL F.C.W. AGAINST 4587 OLD PIGEONS:

118° - 220° - 390° - 743° - 867° - 1094° - 1137° (7 prizes).

 

Gelost om 07:00 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: extreem moeilijk
Weersomstandigheden: extreem hard, NW wind, windkracht 3
We korfden 9 oude duiven in voor deze vlucht

 

AANKOMSTEN:

18:56 - 19:10 - 19:26 - 19:54 - 20:04 - 20:26 - 20:30

 

REGIONAAL LOKEREN TEGEN 75 OUDE DUIVEN:

3° - 7° - 8° - 16° - 20° - 24° - 25° (7 prijzen)

 

PROVINCIAAL TEGEN 533 OUDE DUIVEN:

17° - 37° - 63° - 108° - 124° (5 prijzen)

 

NATIONAAL ZONE-A TEGEN 803 OUDE DUIVEN:

17° - 39° - 71° - 131° - 158° - 197° (6 prijzen)

 

NATIONAAL B.V.  TEGEN 1187 OUDE DUIVEN:

32° - 68° - 128° - 225° - 262° (5 prijzen)

 

NATIONAAL F.C.W. TEGEN 4587 OUDE DUIVEN:

118° - 220° - 390° - 743° - 867° - 1094° - 1137° (7 prijzen).

 

27/07/2008 NARBONNE 870 KM – NATIONAL RACE - NATIONALE VLUCHT

 

Set free on 07:10 AM
Degree of difficulty for the race (flight): extremely difficult
Weather conditions: extremely hard, north-west wind, wind-force 2

We putted 6 pigeons to take part on the race

 

ARRIVALS:

07:43 - 08:56 - 09:31 - 09:53 - 10:53 - 11:04

 

CLUB LOKEREN AGAINST 114 OLD PIGEONS:

2° - 13° - 17° - 20° - 35° (5 prizes)

 

PROVINCIAL AGAINST 1178 OLD PIGEONS:

24° - 92° - 143° - 189° - 287° (5  prizes)

 

NATIONAL  B.V.  AGAINST 2215 OLD PIGEONS:

74° - 238° - 363° - 459° (4 prizes)

 

 

NATIONAL I.L.  AGAINST 6801 OLD PIGEONS:

105° - 381° - 638° - 868° - 1518° - 1671° (6 prizes).

 

INTERNATIONAL  AGAINST 12220 OLD PIGEONS:

227° - 649° - 1077° - 1477° - 2652° - 2917° (6 prizes).

 

 

Gelost om 07:10 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: extreem moeilijk
Weersomstandigheden: extreem hard, NW wind, windkracht 3
We korfden 6 oude duiven in voor deze vlucht

 

AANKOMSTEN:

07:43 - 08:56 - 09:31 - 09:53 - 10:53 - 11:04

 

CLUB LOKEREN TEGEN 114 OUDE DUIVEN:

2° - 13° - 17° - 20° - 35° (5 prijzen)

 

PROVINCIAAL TEGEN 1178 OUDE DUIVEN:

24° - 92° - 143° - 189° - 287° (5  prijzen)

 

NATIONAAL  B.V.  TEGEN 2215 OUDE DUIVEN:

74° - 238° - 363° - 459° (4 prijzen)

 

 

NATIONAAL I.L.  TEGEN 6801 OUDE DUIVEN:

105° - 381° - 638° - 868° - 1518° - 1671° (6 prijzen).

 

INTERNATIONAAL  TEGEN 12220 OUDE DUIVEN:

227° - 649° - 1077° - 1477° - 2652° - 2917° (6 prijzen).